top of page

Bruiler Hof hanteert onderstaande algemene voorwaarden. Deze zijn van kracht vanaf het moment van reservering tot en met het verblijf in onze B&B, camperplaats en tuinterras voor zover van toepassing.

Definities:

Eigenaar: Marco Veerman en Jolanda Martens

Beheerder: vervanger bij afwezigheid van de eigenaar

Gast: hoofdgast en medegasten die in de B&B danwel de camperplaats/tuinterras verblijven

Algemeen

1. De hoofdgast dient 18 jaar of ouder te zijn, is verantwoordelijk voor zijn of haar medegasten, moet een vaste woon - of verblijfplaats hebben en een geldig identiteitsbewijs bij zich hebben (geldt niet voor terrasbezoekers).

2. De prijzen van de kamers en camperplaats staan op www.bruilerhof.nl. Prijzen zijn inclusief btw, ontbijt (niet voor campergasten) en exclusief toeristenbelasting (niet voor campergasten). De geboden faciliteiten staan eveneens op www.bruilerhof.nl.

3. Onze Bed & Breakfast is niet geschikt voor kinderen en mensen in een rolstoel.

4. Onze kamers zijn geschikt voor een maximale bezetting van twee personen.

5. Wij gunnen onze gasten een onbezorgd verblijf. Wij dragen echter geen verantwoordelijkheid voor verlies, diefstal, ongelukken, persoonlijke blessures, medische kosten of schade aan goederen veroorzaakt door persoonlijke onoplettendheid of door omstandigheden buiten ons bereik.

6. Uiteraard verwachten we dat onze gasten eventuele beschadigingen, vermissingen bij ons melden. Eventuele kosten worden in rekening gebracht.

7. Bruiler Hof is niet aansprakelijk voor storingen in en om de accommodatie zoals uitval van stroom, wifi, watervoorzieningen en technische installaties.

8. We verwachten dat onze gasten instructies van de eigenaar of beheerder opvolgen.

9. De eigenaar of beheerder kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot de accomodatie ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van de verblijfskosten.

10. De administratie van de eigenaar is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gast het tegendeel kan bewijzen.

11. We verwachten dat gasten van Bruiler Hof zich houden aan de huisweetjes en de algemene voorwaarden.

12. Roken is niet toegestaan in de Bed and Breakfast en het sanitairgebouw (voor campergasten). Indien toch gerookt wordt en hierdoor schade ontstaat aan het (de) gebouw(en) dan zal de eigenaar de gast aansprakelijk stellen voor de geleden schade en gevolgschade aan gebouwen en/of inboedel.

13. Huisdieren zijn niet toegestaan in de Bed and Breakfast en op de camperplaats.

14. Het is in de B&B en op de camperplaats niet toegestaan om bezoekers te ontvangen. 

Reservering en betaling voor B&B-gasten

1. De huurovereenkomst kan telefonisch, per e-mail, via onze website of via Booking.com/Bedandbreakfast.nl/Natuurhuisje.nl worden aangegaan.

2. Na ontvangst van een reserveringsverzoek krijgt u een bevestiging (mits de kamer beschikbaar is).

3. De eigenaar behoudt zich het recht voor om, indien van toepassing, een aanbetaling te verlangen, in redelijkheid.

4. Betaling geschiedt vooraf danwel ter plaatse, afhankelijk van de gekozen boekingsvariant. U kunt bij ons contant betalen of pinnen. 

5. Voor reserveringen van campergasten geldt geen bevestiging of aanbetaling. Betaling ter plaatse contant, via QRcode of via pin. 

Annulering (niet van toepassing voor campergasten)

1. Bij annulering van de reservering gelden de volgende voorwaarden:

- Bij annulering tot 4 dagen voor de aankomstdatum; geen annuleringskosten.

- Bij annulering van 4 dagen tot 2 dagen voor de aankomstdatum; 50% annuleringskosten.

- Bij annulering van 2 dagen of minder voor de aankomstdatum of bij niet op komen dagen; 100% annuleringskosten.

- Via de verhuurplatforms kunnen andere annuleringskosten gelden.

2. Alleen na oordeel van de eigenaar of beheerder (bijvoorbeeld in geval van calamiteiten) kan van de annuleringsvoorwaarden worden afgeweken.

3. Om in aanmerking te komen voor eventuele restitutie, moet de annulering direct per e-mail of telefonisch aan de eigenaar worden doorgegeven.

4. Na overleg zal het afgesproken bedrag binnen twee weken worden overgemaakt.

5. Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie/korting plaats.

6. Bruiler Hof kan de reserveringsovereenkomst alleen opzeggen in geval van overmacht, natuurramp, buitengewone weersomstandigheden, brand, overlijden van de eigenaren of familie, ziekenhuisopname of onaangekondigde verkoop.

7. In één van deze gevallen zal de eigenaar of beheerder de gast zo spoedig mogelijk een alternatief  aanbieden.

8. Als er geen alternatief mogelijk is of de gast accepteert het aangeboden alternatief niet, dan zal terugstorting van het volledige bedrag plaatsvinden. Eventuele andere kosten ten gevolge van de opzegging zullen niet door de eigenaar worden vergoed.

10. Wij raden aan een reis- en/of annuleringsverzekering af te sluiten.

bottom of page